• Sastatņu noma, montāža un transports

 • Sastatņu noma, montāža un transports

 • Sastatņu noma, montāža un transports

 • Sastatņu noma, montāža un transports

 • Sastatņu noma, montāža un transports

 • Sastatņu noma, montāža un transports

 • Sastatņu noma, montāža un transports

 • Sastatņu noma, montāža un transports

 • Sastatņu noma, montāža un transports

 • Sastatņu noma, montāža un transports

 • Sastatņu noma, montāža un transports

 • Sastatņu noma, montāža un transports

 • Sastatņu noma, montāža un transports

Sastatņu transports

Alfarent SIA nodrošina saviem klientiem un sadarbības partneriem materiāla piegādi uz/ no objektiem. Šai sakarā mums ir izveidota un pastāv ilgstoša sadarbība ar vairākām transporta kompānijām Latvijā.

 

Uzsākot sadarbību ar šīm kompānijām, esam veikuši to auto vadītāju apmācības, kā rezultātā varam garantēt saviem klientiem drošu un pareizu materiāla transportēšanu un piegādes

 

Uzturot sadarbību ar vairākām transporta kompānijām vienlaikus, mums ir iespēja piedāvāt klientiem konkrētai situācijai atbilstošu transportu.

 

Galvenās Alfarent SIA transporta priekšrocības:

 1. Nav nepieciešams katru dienu pavadīt vairākas stundas pie telefona, risinot ar transportu saistītus jautājumus
 2. Transporta vadītāji uzņemas pilnu atbildību par materiāla transportēšanas noteikumu ievērošanu un ar to saistītajiem riskiem
 3. Precīzas piegādes atrunātajos termiņos un atbildība par piegādes termiņu ievērošanu
 4. Konkrētai situācijai atbilstošs transports un materiāla transportēšana ar minimālu transporta vienību skaitu
 5. Prognozējamas piegādes izmaksas un fiksēts maršrutu izcenojums
 6. Stabils, zināms un drošs partneris

Mēs solam apzinīgi un atbildam par solīto!